Delovno pravo

Pravno svetovanje v internih postopkih pri delodajalcu,
Pravna pomoč pri sestavi internih aktov delodajalca,
Pravna pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi,
Pravna pomoč v postopkih odpovedi pogodb o zaposlitvi,
Pravna pomoč v primeru mobinga,
Pravna pomoč v ostalih delovnopravnih zadevah in zadevah delovne inšpekcije.
Izkušeni pravniki s področja delovnega prava
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci
Sodelovanje s sodnimi izvedenci
Več kot 20-letne praktične izkušnje
Več kot 900 rešenih delovnopravnih zadev
Strokovnost
Varnost
Zanesljivost
Zaupnost

KONTAKTKONTAKTIRAJTE NAS