Domačim in tujim vlagateljem družba Maius d.o.o. pomaga pri njihovih odločitvah glede investiranja v projekte na področju Republike Slovenije in držav Balkana ter jim omogoča, da svoja finančna sredstva varno investirajo v ustrezne naložbe.

Družba Maius d.o.o. za vlagatelje tako:

o išče potencialne naložbene priložnosti;
o analizira potencialne naložbene priložnosti;
o izbere najboljše naložbene priložnosti;
o vodi celotni investicijski postopek;
o skrbi za razvoj in upravljanje naložbe;
o vodi postopek prodaje ali zaključka naložbe;
o investitorje redno informira o stanju njihovih naložb.