Strokovnost na naslednjih področjih

POSEBNA PODROČJA DELA

POSLOVODENJE

a. poslovodenje pravnih oseb

 • prevzem poslovodenja pravnih oseb
 • svetovanje pravnim osebam v zvezi s poslovodenjem
 • pomoč pri posameznih aktivnostih poslovodenja pravnih oseb

b. projektni management

 • prevzem vodenja posameznih projektov pravnih oseb
 • svetovanje in pomoč pravnim osebam v zvezi z vodenjem posameznih projektov

c. pomoč pri poslovanju podjetij

 • iskanje potencialnih poslovnih partnerjev podjetij
 • pomoč pri vstopanju na trg
 • iskanje poslovnih priložnosti za podjetja

d. prevzemi podjetij

 • svetovanje pri prodaji podjetij
 • svetovanje pri prevzemu podjetij
 • skrbni pregledi podjetij (due diligence)
 • finančno svetovanje v zvezi s prevzemi podjetij
 • urejanje financiranja prevzemov podjetij
SVETOVANJE PRAVNIM OSEBAM V FINANČNIH TEŽAVAH

a. krizni management

 • finančno svetovanje podjetjem v finančnih težavah
 • pomoč pri poslovodenju podjetij v finančnih težavah
 • vodenje finančnih reorganizacij podjetij

b. svetovanje podjetjem glede sprožitve postopka prisilne poravnave

c. svetovanje podjetjem glede sprožitve stečajnega postopka

d. analiza posledic začetka stečajnega postopka zoper pravno osebo na poslovodstvo podjetja

RAZVOJ NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV

a. nepremičninski projekti

 • idejna zasnova projekta in predstavitev rešitev
 • izdelava ocene stroškov
 • izdelava terminskega plana
 • izdelava ocene prodaje
 • urejanje financiranja
 • investitorski inženiring in vodenje nepremičninskih projektov
TUJINA

a. pravno in poslovno svetovanje tujim strankam

 • odpiranje podružnic tujih podjetij v Republiki Sloveniji
 • vodenje podružnic tujih podjetij v Republiki Sloveniji
 • urejanje pravnih in poslovnih zadev podružnic tujih podjetij v Republiki Sloveniji
 • iskanje poslovnih partnerjev podružnic tujih podjetij v Republiki Sloveniji

b. pravno in poslovno svetovanje slovenskim pravnim in fizičnim osebam pri delovanju v tujini

 • pomoč pri vstopu slovenskih podjetij na tuje trge
 • pomoč pri odpiranju slovenskih podjetij v tujini
 • pomoč pri vodenju podružnic slovenskih podjetij v tujini
 • pomoč pri urejanju pravnih in poslovnih zadev podružnic slovenskih podjetij v tujini
 • iskanje poslovnih partnerjev slovenskih podjetij v tujini
POSREDOVANJE

Družba Maius d.o.o. posreduje in svetuje pravnim in fizičnim osebam pri sklepanju  pravnih poslov, iskanju poslovnih partnerjev, pogajanjih in sklepanju pogodb v naslednjih jezikih:

 • angleškem jeziku
 • nemškem jeziku
 • španskem jeziku
 • portugalskem jeziku
 • francoskem jeziku
 • italijanskem jeziku
 • hrvaškem / srbskem jeziku
 • ruskem jeziku
 • kitajskem jeziku
 • japonskem jeziku