• upravljanje podjetij;

• svetovanje s področja financ;

• reorganizacije podjetij;

• krizni management;

• svetovanje s področja prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij.