Strokovnost na naslednjih področjih

POSLOVNO SVETOVANJE

PODROČJA POSLOVNEGA SVETOVANJA
  • upravljanje podjetij;
  • svetovanje s področja financ;
  • reorganizacije podjetij;
  • krizni management;
  • svetovanje s področja prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij.