Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE MAIUS d.o.o.

1. O UPRAVLJALCU OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je družba Maius d.o.o., Ljubljanska cesta 13/d, 1236 Trzin.

Osebni podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-2; Uradni list RS št. 163/22) ter skladno z drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Za vse poizvedbe in/ali vprašanja v zvezi z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete na e-poštni naslov:
info@maius.si.

2. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN ZA KAKŠEN NAMEN?
Z namenom, da vam posredujemo obvestila in novice, obdelujemo vaše kontaktne podatke, in sicer
– ime in priimek;
– telefonsko številko; ter
– elektronski naslov.
Spletno mesto ne uporablja piškotkov, ki bi zbirali osebne podatke, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati oz. identificirati.

3. PRAVNA PODLAGA OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve (člen 6(a) GDPR).

4. TRAJANJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler ne prekličete svojega soglasja, vendar najdlje pet let po preteku koledarskega leta, v katerem ste podali svoje soglasje.

5. ALI BOMO VAŠE PODATKE RAZKRILI TRETJIM OSEBAM ALI JIH PRENESLI IZVEN EU?
Vaši osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam in jih ne bomo prenesli izven Evropske unije (EU).

6. VAŠE PRAVICE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Kadarkoli lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, ali zahtevate prenos podatkov. Zahtevo glede uresničevanja vaših pravic glede obdelave osebnih podatkov nam lahko pošljete na elektronski naslov info@maius.si. Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem. V primeru zaznane kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja, o zaznani kršitvi obvestili. Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja, in sicer najkasneje v roku enega meseca po prejemu zahteve, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko rok iz prejšnjega odstavka podaljša za največ dva meseca. O vsakršnem podaljšanju roka in razlogih za njegovo podaljšanje vas bomo obvestili najkasneje v roku enega meseca po prejemu vaše zahteve. Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.