Stečajno pravo

Postopki prisilnih poravnav
Stečajni postopki zoper pravne osebe
Stečaji zapuščine
Osebni stečaji
Likvidacijski postopki
Izkušeni ekonomisti
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci
Sodelovanje s sodnimi izvedenci
Več kot 20-letne praktične izkušnje
Več kot 1700 rešenih stečajnih zadev
Strokovnost
Varnost
Zanesljivost
Zaupnost

KONTAKTKONTAKTIRAJTE NAS