Pravno svetovanje


 
Družba v okviru pravnega svetovanja pokriva naslednja strokovna podpodročja: gospodarsko pravo, civilno pravo, davčno pravo, delovno pravo, socialna varnost, upravno in ustavno pravo, prekrškovno pravo, insolvenčno pravo, javni razpisi in javna naročila, pravo evropske skupnosti, mednarodno gospodarsko pravo.

Preberi več

 Poslovno svetovanje


 
Družba v okviru poslovnega svetovanja pokriva naslednja strokovna podpodročja: upravljanje podjetij, svetovanje s področja financ, reorganizacija podjetij, krizni management ter insolvenčno svetovanje. Podjetjem pomagamo pri finančni sanaciji ali jim svetujemo pri nadzorovanem prenehanju poslovanja.

Preberi več

 Posebna področja dela


 
Posebna strokovna področja dela družbe Maius d.o.o. so: svetovanje v zvezi z poslovodenjem, svetovanje osebam v finančnih težavah, razvoj nepremičninskih projektov, pravno in poslovno svetovanje tujim strankam ter pravno in poslovno svetovanje slovenskim pravnim in fizičnim osebam pri delovanju v tujini.

Preberi več

 Investicije


 
Domačim in tujim vlagateljem družba Maius d.o.o. pomaga pri njihovih odločitvah glede investiranja v projekte na področju Republike Slovenije in držav Balkana ter jim omogoča, da svoja finančna sredstva varno investirajo v ustrezne naložbe, pri čemer skrbimo za varnost naloženih sredstev svojih strank.

Preberi več

 Blog

Sodelavke in sodelavci družbe Maius d.o.o. redno spremljajo novosti na pravnem področju v Republiki Sloveniji. Različna pravna vprašanja so izpostavljena v strokovnih člankih, ki so razdeljeni po pravnih področjih.

 

Preberi več

maius-poslanstvo
Poslanstvo in vizija

Družba Maius d.o.o. želi vsem svojim strankam omogočiti dostop do visoko kvalitetnih storitev pravnega in poslovnega svetovanja, ki je zagotovljeno preko visoko kvalificiranih in usposobljenih strokovnjakov s pravnega in ekonomskega področja, pri čemer družba Maius d.o.o. strokovno sodeluje s številnimi svetovalnimi podjetji in odvetniškimi pisarnami v Republiki Sloveniji in v tujini.

Družba Maius d.o.o. želi v prihodnosti postati pomembno in mednarodno prepoznavno svetovalno podjetje na področju celotne Evropske unije, pri čemer želi razširiti obseg nudenja svetovalnih storitev tako na področju Republike Slovenije kot tudi v drugih državah članicah Evropske unije.

Uporabne povezave

URADNI-LIST

U-UPRAVA

SEZNAM-NOTARJEV

GOSP-ZBORNIA

OBRTNA

Reference

Družba Maius d.o.o. je tekom svojega dosedanjega delovanja svetovala preko 1.000 pravnim in fizičnim osebam s področja Republike Slovenije in iz tujine.

V družbi Maius d.o.o. smo med drugim vodili okrog 200 insolvenčnih postopkov, in sicer postopke prisilne poravnave, postopke likvidacij pravnih oseb in stečajne postopke.
handshak3

Ali se lahko domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen č...

Kot izhaja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je delovno razmerje definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem,...

Preberi več

Zadrževanje in pobot izplačila plače

Plačilo za opravljeno delo je ena izmed temeljnih pravic delavca, hkrati pa tudi dolžnostdelodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Že iz 44. člena...

Preberi več