Компания «Maius» оказывает помощь отечественным и иностранным инвесторам в принятии решений, касающихся инвестиций в проекты на территории Республики Словения и балканских стран, а также обеспечивает безопасное инвестирование их финансовых активов в соответствующие инвестиционные проекты.

Компания «Maius» инвесторам:

o помогает в поиске потенциальных инвестиционных возможностей;
o проводит анализ потенциальных инвестиционных возможностей;
o выбирает лучшие инвестиционные возможности;
o управляет в целом инвестиционным процессом;
o контролирует развитие и управление инвестиции;
o проводит процесс продажи или завершения инвестиции;
o регулярно предоставляет информацию о состоянии их инвестиций.

Ali se lahko domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen č...

Kot izhaja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je delovno razmerje definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem,...

Preberi več

Zadrževanje in pobot izplačila plače

Plačilo za opravljeno delo je ena izmed temeljnih pravic delavca, hkrati pa tudi dolžnostdelodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Že iz 44. člena...

Preberi več