Družba Maius d.o.o. je bila ustanovljena maja 2007. Družba Maius d.o.o. prvenstveno deluje na področjih nudenja visoko kvalitetnih storitev pravnega in poslovnega svetovanja strankam iz Republike Slovenije in iz tujine.
 

V okviru družbe Maius d.o.o. deluje večje število pravnih strokovnjakov in ekonomistov z večletnimi praktičnimi izkušnjami z različnih področij.

Trdno osnovo delovanja družbe Maius d.o.o. predstavljajo strokovnjaki, ki po natančni proučitvi vseh okoliščin posameznega primera svojim strankam predlagajo izbiro optimalnih rešitev s področja prava in ekonomije, ki so domiselne in inovativne.

Vse strokovnjake družbe Maius d.o.o. odlikuje predanost delu, strokovnost, natančnost in želja po nudenju čim bolj kakovostnih storitev pravnega in poslovnega svetovanja vsem njenim strankam.

Koristi stranke so družbi Maius d.o.o. na prvem mestu. Svojim strankam nudimo varnost, strokovnost in zanesljivost pri varovanju njihovih pravic in interesov.

V družbi Maius d.o.o. tako svetujemo in vodimo zadeve s področja gospodarskega prava, civilnega prava, davčnega prava, delovnega prava, socialne varnosti, upravnega in ustavnega prava, prekrškovnega prava, insolvenčnega prava, javnih razpisov in javnih naročil, prava Evropskih skupnosti in mednarodnega gospodarskega prava. Na področju poslovnega svetovanja strankam ponujamo svetovanja s področja upravljanja podjetij, financ, reorganizacij podjetij, kriznega managementa in svetovanja s področja prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij.

Družba Maius d.o.o. svojim strankam svetuje na področju razvoja nepremičninskih projektov in vodenja investicij.

Tujim strankam družba Maius d.o.o. ponuja pravno in poslovno svetovanje v angleškem, nemškem, španskem, portugalskem, francoskem, italijanskem, hrvaškem / srbskem, ruskem, kitajskem in japonskem jeziku.

Družba sodeluje s številnimi odvetniškimi pisarnami, svetovalnimi podjetji in zavodi v Republiki Sloveniji in v tujini.

Visoka stopnja inovativnosti, profesionalnosti in etičnosti delovanja omogoča strokovno izvedbo dela in zadovoljstvo vsake posamezne stranke.

Ali se lahko domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen č...

Kot izhaja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je delovno razmerje definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem,...

Preberi več

Zadrževanje in pobot izplačila plače

Plačilo za opravljeno delo je ena izmed temeljnih pravic delavca, hkrati pa tudi dolžnostdelodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Že iz 44. člena...

Preberi več