• Verwaltung von Unternehmen;

• Beratung auf dem Gebiet der Finanzen;

• Reorganisation von Unternehmen;

• Krisenbewältigung;

• Beratung auf dem Gebiet von Zwangsvergleichen, Konkursen und Liquidationen.

Ali se lahko domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen č...

Kot izhaja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je delovno razmerje definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem,...

Preberi več

Zadrževanje in pobot izplačila plače

Plačilo za opravljeno delo je ena izmed temeljnih pravic delavca, hkrati pa tudi dolžnostdelodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Že iz 44. člena...

Preberi več