Domačim in tujim vlagateljem družba Maius d.o.o. pomaga pri njihovih odločitvah glede investiranja v projekte na področju Republike Slovenije in držav Balkana ter jim omogoča, da svoja finančna sredstva varno investirajo v ustrezne naložbe.

Družba Maius d.o.o. za vlagatelje tako:

o išče potencialne naložbene priložnosti;
o analizira potencialne naložbene priložnosti;
o izbere najboljše naložbene priložnosti;
o vodi celotni investicijski postopek;
o skrbi za razvoj in upravljanje naložbe;
o vodi postopek prodaje ali zaključka naložbe;
o investitorje redno informira o stanju njihovih naložb.

Ali se lahko domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen č...

Kot izhaja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je delovno razmerje definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem,...

Preberi več

Zadrževanje in pobot izplačila plače

Plačilo za opravljeno delo je ena izmed temeljnih pravic delavca, hkrati pa tudi dolžnostdelodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Že iz 44. člena...

Preberi več